Vervolgconsult

Het vervolgconsult wordt over het algemeen 2 tot 4 weken na het eerste consult gepland. Met u wordt de voortgang van de behandeling geevalueerd en eventuele laboratoriumonderzoeken besproken. Het behandelplan wordt aan de hand hiervan ongewijzigd voortgezet of aangepast.

De duur van een vervolgconsult is meestal een half uur, voor het bespreken van een darm microbioom onderzoek plannen we een uur.